PWS noodweer

De laatste jaren is de aandacht voor het materiële strafrecht sterk vergroot. Noodweer(exces), de meest aansprekende strafuitsluitingsgrond uit ons Wetboek van Strafrecht, vormde daarvoor een belangrijke katalysator. Na kritiek op de dogmatische wijze waarop rechters in een almaar verhardende samenleving lange tijd noodweer benaderden, lijkt er gestaag een versoepeling te zijn opgetreden in de uitleg van de noodweervereisten.

In dit boek worden door de auteurs ter Haar en Meijer de heersende leer, recente ontwikkelingen en inzichten per noodweerfacet overzichtelijk weergegeven en geanalyseerd, opdat de praktijkjurist in één handzaam werk alle benodigde informatie bij de hand heeft voor de casus waarvoor hij zich gesteld ziet. Er wordt thans gewerkt aan een tweede druk van deze versie uit 2009.

bob2

En uitgebreide recente update van de hand van ter Haar en Meijer is verschenen in het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS), nr 17 van jaargang 2016 onder de titel “Het overzichtsarrest van de Hoge Raad inzake noodweer nader beschouwd (ECLI:NL:HR:2016:456). Thans wordt gewerkt aan een tweede druk die in de loop van 2016 zal verschijnen.