Dankzij hen

In het laatste decennium heeft Meijer zich als strafrechtspecialist kunnen ontwikkelen mede door een nauwe samenwerking met een aantal talentvolle mede-auteurs. Zo heeft het standaardwerk Leerstukken Strafrecht (Meijer, Seuters, ter Haar, vierde druk) zich ontwikkeld tot een boek dat in de praktijk bij de gerechten niet meer is weg te denken en door diverse onderwijsinstellingen wordt gebruikt bij het onderwijzen van strafrecht.(via de Navigator van Kluwer digitaal te bereiken)

De studieboeken Elementair Formeel Strafrecht (Meijer) en Algemeen Materieel Strafrecht (ter Haar) behoren vanaf het studiejaar 2015/2016 tot de verplichte studiestof van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

De navolgende auteurs hebben aan dit alles een  belangrijke bijdrage geleverd:

Rob ter Haar is na zijn studie Nederlands recht (met specialisatie strafrecht) gaan werken als juridisch medewerker in de strafsector van de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad. Thans is hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden, buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden en rechter in opleiding in de rechtbank Overijssel.

Rob is (co)-auteur van de werken Leerstukken Strafrecht en Algemeen Materieel Strafrecht (AMS),  Elementair Formeel Strafrecht (EFS) en de edities noodweer en vormverzuimen uit de reeks Praktijkwijzer Strafrecht. Ook is hij mede-auteur van het handboek “De weg naar het strafvonnis” dat als leidraad dient bij de nieuwe initiële opleiding voor rechters bij de SSR. Rob heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en is redactielid van het Nederlands Tijdschrift Strafrecht (NTS) en redactielid van de boekenedities Praktijkwijzer Strafrecht.

Annemarie Seuters voltooide in 2007 haar studie Nederlands recht (met specialisatie strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen en trad hierna in dienst als juridisch medewerker bij de strafsector van de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad. Zij heeft als high potential een traject doorlopen met ondermeer een tienmaandse stage bij het openbaar ministerie. Annemarie is co-auteur van het boek Leerstukken Strafrecht.

Om de theatercolleges mogelijk te maken is samenwerking nodig met professionals op technisch- en inhoudelijk gebied. De colleges zijn tot op heden mede mogelijk gemaakt door:

Rob ter Haar, regisseur,

Rick Witteveen, fotografie,

Melanie Hament, fotografie en promo materiaal,

Kees Meijer, podiumtechniek,

Mischa Meijer, podiumtechniek