De weg naar het strafvonnis (tweede druk 2022)

De tweede druk van de Weg naar het strafvonnis is in augustus 2022 op de markt gekomen en is uitgegeven door BOOM Juridische uitgevers. Het beschrijft niet alleen de stappen in strafvordering vanaf de aanhouding van een verdachte tot de behandeling van de strafzaak in hoger beroep maar ook vele andere onderwerpen die in de praktijk van het strafrecht aan de orde komen, zoals de opleiding tot rechter en officier van justitie, alle denkbare rekestenprocedures, de vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn voor een goed strafrechterschap, het strafrecht in de media en de allerlaatste ontwikkelingen zoals de procesafspraken tussen openbaar ministerie en de verdediging. Het boek wordt sinds 1 januari 2o16 als basis gebruikt bij de strafrechtelijke cursussen van de SSR en biedt maar liefst 811 pagina’s leesplezier voor alle deelnemers aan het strafproces.