cursus: verdiepingscursus strafprocesrecht (OSR)

Deze cursus geeft Meijer met Rob ter Haar (docent universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger) in opdracht van de OSR, een instituut dat opleidingen verzorgt voor de advocatuur en gevestigd is in Utrecht (www.osr.nl).

Tijdens deze cursus komen alle ontwikkelingen die zich kunnen voordoen tijdens het onderzoek ter terechtzitting aan de orde, zoals de preliminaire verweren, vormverzuimen, verweren die zien op strafuitsluiting, uitdrukkelijk onderbouwde standpunten en vraagstukken omtrent de volledigheid van het strafprocesdossier. Ook de meest actuele ontwikkelingen worden aan de orde gesteld.

De docenten hebben de expertise opgedaan in de strafpraktijk en zorgen ervoor dat de cursisten op een interactieve wijze worden betrokken bij de vaak complexe materie van het strafprocesrecht.