Actueel

Na 17 succesvolle edities van het theatercollege “Strafrecht? Levensecht!” in het seizoen 2019/2020 heeft het Covid-virus in het voorjaar van 2020 voor een abrupt einde van dat seizoen gezorgd. Op 2 oktober 2021 is Meijer na een onderbreking van anderhalf jaar weer begonnen met een voorstelling in het Voorhuys in Emmeloord. De overige voorstellingen voor het seizoen 2021/2022 zijn te vinden in de speellijst op deze site, waaronder een tweetal voorstellingen op Curacao.

Thans heeft het impresariaat van Meijer, Kik Productions, het vizier gericht op het theaterseizoen 2022/2023 en is het, in samenwerking met de theaters, alweer druk doende om te komen tot een nieuw theaterseizoen waarin het ook weer mogelijk is de theaterproduktie van Meijer te boeken.

De huidige versie is tot stand gekomen in samenwerking met regisseur Rob ter Haar, theatergoeroe Kees Meijer , Bas Jonas (techniek) en Kik Productions en belooft toeschouwers een inspirerende, leerzame maar ook boeiende avond. (zie verder onder spreker/theater voor meer info)

(Foto: Whitemoor Photography)

 


Op 28 september 2018 stond Meijer tijdens de Dag voor de Rechtspraak in Utrecht op de planken met zijn theatercollege “Strafrecht? Levensecht!” Om een indruk te krijgen is een compilatie van het theatercollege plus een leader te vinden op youtube onder de naam Gerlof Meijer.

Een leader van zijn optreden op de Dag voor de Rechtspraak is te vinden op de link: https://vimeo.com/236894285/e3d703585e.  De leader is ook te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.


In de editie van 11 december 2017 is in de NRC een artikel aan de achtergronden en ambities van Meijer gewijd. Dit artikel is te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.

_______________________________

In 2016 verscheen het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat is geschreven in opdracht van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Het is van de hand van Rob ter Haar en Gerlof Meijer en bevat een legio aan onderwerpen over het strafrecht en strafvordering, beginnend met de aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tot aan het uiteindelijke strafvonnis. Ook belangrijke kernwaarden zoals onafhankelijkheid, integriteit, de rechterlijke attitude en professionaliteit komen aan de orde. Het boek wordt sinds 1 januari 2016 gebruikt bij de opleidingen tot rechter en juridisch medewerker bij de rechtspraak. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit de advocatuur voor het boek. Thans wordt in opdracht van uitgeverij BOOM gewerkt aan een tweede druk, deadline 1 januari 2022.


De Hogeschool Arnhem-Nijmegen maakt bij haar studie HBO-rechten gebruik van een tweetal boeken van de hand van ter Haar, en Meijer. Het gaat om de edities Elementair Formeel Strafrecht (EFS) en Elementair Materieel Strafrecht (EMS). De uitgever is Kluwer.

Ook de Universiteit van Leiden, alsmede instituut Nyenrode te Breukelen maken gebruik van EMS bij haar juridische opleidingen.

Op 31 mei 2017 heeft Meijer het Nederlands Dictee van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voorgedragen. Aansluitend heeft hij een compilatie van de 2.0 versie van zijn theatercollege gegeven. Hieronder de prachtige promo die is gemaakt door Stefan Beljon.


Inmiddels is de vierde druk van Leerstukken Strafrecht verschenen in een zodanige omvang (880 pagina’s) dat gesproken kan worden van een Handboek dat zich uitstrekt over het formele en materiële strafrecht aan de hand van een groot aantal leerstukken.

Het boek is bewerkt door Rob ter Haar en Sabine van den Brink.


leergang%20strafrecht%202016-2017


In 2018 is een geheel nieuwe webinarlijn strafrecht en strafvordering ontwikkeld door Meijer in opdracht van de Academie voor de Rechtspraktijk. De webinars van Meijer zijn on demand te zien evenals het gehele zeer ruime pakket aan webinars (ruim 400). Als u meer informatie wilt, wordt u verwezen naar de website van de AvdR: www.avdr.nl onder het kopje webinars.

Ook in 2021 zullen alle webinars wederom geactualiseerd te zien zijn. Het eerste webinar in de reeks staat gepland op 17 februari 2021.


 

Een nieuw ontwikkelde cursus bij de AvdR kreeg de naam : rechterlijke twijfel zaaien als verdedigingsstrategie. De eerst volgende uitvoering staat gepland op 14 oktober 2021. De beide docenten, Willem Jan Ausma, bekend strafpleiter en tv persoonlijkheid, en Meijer zijn de hele dag bij de bijeenkomst aanwezig en gooien daarbij graag de knuppel in het hoenderhok!

Fonkelnieuw is de cursus “blunders in het strafrecht” waarin niet alleen de blunders van Meijer in het strafrecht aan de orde komen maar ook de – meest in het oog springende – fouten die door advocaten nog wel eens gemaakt worden op de strafzitting. Met name bij het formuleren van verweren en standpunten, bij de verzoeken tot aanhouding of het horen van getuigen worden steeds dezelfde fouten gemaakt waardoor veelal niet het juiste juridisch effect daarop wordt bereikt. De volgende editie staat gepland op dinsdag 26 april en dinsdag 27 september 2022. Zie verder www.avdr.nl onder “klassikaal”.

 


 


 


 

 

 

 

avdr-logo         266px-UvA-logo-english           logo_rr