Actueel

Op 26 september is een fonkelnieuwe editie van “Strafrecht? Levensecht!”, de strafrechter is geen softie! van start gegaan in het kader van het theaterseizoen 2019/2020. De tour leidt via ruim twintig theaters naar de laatste editie op 26 maart 2020 in Heerhugowaard (Cool Kunst en Cultuur).

Deze fonkelnieuwe versie is tot stand gekomen in samenwerking met theatergoeroe Kees Meijer , Bas Jonas (techniek) en Kik Productions en belooft toeschouwers een inspirerende, leerzame maar ook boeiende avond. (zie verder onder spreker/theater voor meer info)

(Foto: Whitemoor Photography)

Met ingang van het theaterseizoen 2019/2020 werkt Meijer samen met het impresariaat van Hans Kik productions gevestigd in Utrecht. De speellijst is elders op deze site te vinden onder (spreker/theater).


Op 28 september 2018 stond Meijer tijdens de Dag voor de Rechtspraak in Utrecht op de planken met zijn theatercollege “Strafrecht? Levensecht!” Om een indruk te krijgen is een compilatie van het theatercollege plus een leader te vinden op youtube onder de naam Gerlof Meijer.

Een leader van zijn optreden op de Dag voor de Rechtspraak is te vinden op de link: https://vimeo.com/236894285/e3d703585e.  De leader is ook te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.


In de editie van 11 december 2017 is in de NRC een artikel aan de achtergronden en ambities van Meijer gewijd. Dit artikel is te vinden onder het menu interviews/perspublicaties.

_______________________________

In 2016 verscheen het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat is geschreven in opdracht van de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Het is van de hand van Rob ter Haar en Gerlof Meijer en bevat een legio aan onderwerpen over het strafrecht en strafvordering, beginnend met de aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tot aan het uiteindelijke strafvonnis. Ook belangrijke kernwaarden zoals onafhankelijkheid, integriteit, de rechterlijke attitude en professionaliteit komen aan de orde. Het boek wordt sinds 1 januari 2016 gebruikt bij de opleidingen tot rechter en juridisch medewerker bij de rechtspraak. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit de advocatuur voor het boek. Thans wordt in opdracht van uitgeverij BOOM gewerkt aan een tweede druk, deadline 1 juni 2020.


De Hogeschool Arnhem-Nijmegen maakt bij haar studie HBO-rechten gebruik van een tweetal boeken van de hand van ter Haar, en Meijer. Het gaat om de edities Elementair Formeel Strafrecht (EFS) en Elementair Materieel Strafrecht (EMS). De uitgever is Kluwer. Voor het nieuwe studiejaar 2018-2019 zijn twee nieuwe drukken verschenen en inmiddels verkrijgbaar. Ook de Universiteit van Leiden maakt gebruik van EMS bij haar juridische opleidingen.

Op 31 mei 2017 heeft Meijer het Nederlands Dictee van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voorgedragen. Aansluitend heeft hij een compilatie van de 2.0 versie van zijn theatercollege gegeven. Hieronder de prachtige promo die is gemaakt door Stefan Beljon.


Inmiddels is de vierde druk van Leerstukken Strafrecht verschenen in een zodanige omvang (880 pagina’s) dat gesproken kan worden van een Handboek dat zich uitstrekt over het formele en materiële strafrecht aan de hand van een groot aantal leerstukken.

Het boek is bewerkt door Rob ter Haar en Sabine van den Brink.


leergang%20strafrecht%202016-2017


Nieuw sedert 2018 is de cursus Rechterlijke twijfel zaaien als verdedigingsstrategie. De cursus wordt verzorgd door Willem Jan Ausma (advocaat) en Meijer en de eerste uitvoering was een groot succes met een waardering van 9,8. De cursus staat wederom gepland, te weten op 19 november 2019. (zie www.avdr.nl)


De cursus Vijf tinten grijs in het strafrecht is een succes gebleken. Ook in 2019  zal deze cursus worden georganiseerd door de Rechtrotonde en worden gedoceerd door Meijer. De volgende editie staat gepland op maandag 11 november 2019 te Zwolle. (zie www.derechtrotonde.nl)


Voor 2018 is een geheel nieuwe webinarlijn strafrecht en strafvordering ontwikkeld door Meijer. De webinars van Meijer zijn inmiddels gegeven en zijn on demand te zien. Als u meer informatie wilt, wordt u verwezen naar de website van de AvdR: www.avdr.nl onder het kopje webinars.

In  2020 zullen alle webinars weer worden geactualiseerd.


Voor de Academie voor de rechtspraktijk verzorgt Meijer twee maal per jaar een kroniek over de ontwikkelingen in het laatste jaar op gebied van het strafrecht. Nieuwe wetgeving, nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak en in het oog springende nieuwe ontwikkelingen in de praktijk komen daarbij ruimschoots aan de orde. In 2019 staat nog een kroniek gepland op dinsdag 20 december.


Er wordt thans door ter Haar en Meijer gewerkt aan een tweede druk van het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat als leidraad wordt gebruikt door de SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. Verwachting is dat de nieuwe druk in de zomer van 2020 gereed zal zijn.


 


 

 

 

 

avdr-logo         266px-UvA-logo-english           logo_rr