Actueel

Na 17 succesvolle edities van de theatershow “Strafrecht? Levensecht!” in het seizoen 2019/2020 heeft het Covid-virus in het voorjaar van 2020 voor een abrupt einde van dat seizoen gezorgd. Dit seizoen staat Meijer weer met een volledig programma op de planken van de theaters, dat in het nieuwe jaar wordt voortgezet op vrijdag 3 februari aanstaande (aanvang 20.15 uur) in theater van Beresteijn in Veendam. De verdere planning is elders op deze site te vinden onder het kopje spreker/theater, speellijst.

De huidige versie is tot stand gekomen in samenwerking met theatergoeroe Kees Meijer (geluid en belichting), Mischa Meijer(techniek) en Kik Productions en belooft toeschouwers een inspirerende, leerzame maar ook een boeiende avond. De inhoud is vorm gegeven door regisseur Rob ter Haar.

 

_______________________________

Inmiddels is de tweede druk van het handboek “De weg naar het strafvonnis” op de markt gebracht door uitgeverij BOOM Juridisch (811 pagina’s). Het is van de hand van Rob ter Haar en Gerlof Meijer en bevat een legio aan onderwerpen over het strafrecht en strafvordering, beginnend met de aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tot aan het uiteindelijke strafvonnis. Ook belangrijke kernwaarden zoals onafhankelijkheid, integriteit, de rechterlijke attitude en professionaliteit komen aan de orde. Het boek wordt sinds 1 januari 2016 gebruikt bij de opleidingen tot rechter en juridisch medewerker bij de rechtspraak. Inmiddels is er ook belangstelling vanuit de advocatuur voor het boek.


De Hogeschool Arnhem-Nijmegen maakt bij haar studie HBO-rechten gebruik van een tweetal boeken (mede) van de hand van Meijer. Het gaat om de edities Elementair Formeel Strafrecht (EFS, geschreven door Meijer) en Elementair Materieel Strafrecht (EMS, geschreven door ter Haar). De uitgever is Kluwer. De derde druk van EFS is inmiddels verschenen.

Op 31 mei 2017 heeft Meijer het Nederlands Dictee van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voorgedragen. Aansluitend heeft hij een compilatie van de 2.0 versie van zijn theatercollege gegeven. Hieronder de prachtige promo die is gemaakt door Stefan Beljon.


Inmiddels is de vierde druk van Leerstukken Strafrecht verschenen in een zodanige omvang (880 pagina’s) dat gesproken kan worden van een Handboek dat zich uitstrekt over het formele en materiële strafrecht aan de hand van een groot aantal leerstukken.

Het boek is bewerkt door Rob ter Haar en Sabine van den Brink.


leergang%20strafrecht%202016-2017


In 2018 is een geheel nieuwe webinarlijn strafrecht en strafvordering ontwikkeld door Meijer in opdracht van de Academie voor de Rechtspraktijk. De webinars van Meijer zijn on demand te zien evenals het gehele zeer ruime pakket aan webinars (ruim 400). Als u meer informatie wilt, wordt u verwezen naar de website van de AvdR: www.avdr.nl onder het kopje webinars.

Ook in 2022 zullen alle webinars wederom geactualiseerd te zien zijn.


 

Een nieuw ontwikkelde cursus bij de AvdR kreeg de naam : rechterlijke twijfel zaaien als verdedigingsstrategie. De beide docenten, Willem Jan Ausma, bekend strafpleiter en tv persoonlijkheid, en Meijer zijn de hele dag bij de bijeenkomst aanwezig en gooien daarbij graag de knuppel in het hoenderhok!

Ook bij de AvdR is de cursus actualiteiten strafrecht te volgen, gedoceerd door Meijer. De eerste editie wordt gegeven op dinsdag 31 januari 2023 en is te boeken via de site www.avdr.nl.

 

 


 


 


 

 

 

 

avdr-logo         266px-UvA-logo-english           logo_rr