Elementair Formeel Strafrecht

Dit boek is in de zomer van 2015 verschenen en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Het boek is primair bedoeld voor de HBO rechtenstudie en behandelt de meest relevante leerstukken in het kader van de strafvordering. In 2018 is het boek verschenen in een tweede druk (9789013149814).

 

Deze uitgave maakt thans deel uit van de verplichte studieliteratuur aan de HAN.