Buitenlandse cursussen

bob8Eind december 2017 heeft Meijer voor de tweede maal het genoegen gehad om samen met collega rechter Ronald van Vuure in opdracht van de Academie voor de Rechtspraktijk een cursus strafrecht te verzorgen voor de Nederlandse advocatuur in Oxford (Engeland). Een studiereis waarbij het nuttige met het aangename werd verenigd (zie foto). Het was niet alleen een inhoudelijk geslaagde trip, maar ook de sfeer in de groep was uitstekend. (evaluatie 2017: 10,0)

IMG_1527In oktober 2018 heeft Meijer tezamen met mede-docent Roel den Otter een vijfdaagse leergang verzorgd op Curaçao om een bijdrage te leveren aan de verdere juridische ontwikkeling van strafrechters en juridisch medewerkers aldaar. Blijkens de evaluaties was het een geslaagd project.