Buitenlandse cursussen

bob8Eind december 2017 heeft Meijer voor de tweede maal het genoegen gehad om samen met collega rechter Ronald van Vuure in opdracht van de Academie voor de Rechtspraktijk een cursus strafrecht te verzorgen voor de Nederlandse advocatuur in Oxford (Engeland). Een studiereis waarbij het nuttige met het aangename werd verenigd (zie foto). Het was niet alleen een inhoudelijk geslaagde trip, maar ook de sfeer in de groep was uitstekend. (evaluatie 2017: 10,0)

IMG_1527In oktober 2018 heeft Meijer tezamen met mede-docent Roel den Otter een vijfdaagse leergang verzorgd op Curaçao om een bijdrage te leveren aan de verdere juridische ontwikkeling van strafrechters en juridisch medewerkers aldaar. Blijkens de evaluaties was het een geslaagd project.

 

Gedurende de periode van 1 november tot en met 6 november 2024 zal door de AvdR een unieke studiereis naar Washington plaats vinden onder leiding van voormalig NOS-correspondent Wouter Kurpershoek. De reis zal in het teken staan van de verkiezingen in de States en tevens gevuld worden met een aantal strafrechtelijke cursussen verzorgd door Rob ter Haar en Gerlof Meijer.Ook civielrechtelijke cursussen komen aan bod en zullen worden verzorgd door Petra de Bruin en Prof mr. Anne Keirse.  Inschrijven kan via de site van de AvdR: Washington D.C. verdieping strafrecht (avdr.nl)