cursus: Het moderne strafvonnis

Het moderne vonnis is een tweedaagse cursus die ik samen met een mede-docent verzorg voor de SSR en waarin het volgende in elk geval aan bod komt:

  •  de vragen van artikelen 348/350 Sv, de voor- en hoofdvragen;
  • het onderkennen van verweren en uitdrukkelijk onderbouwde standpunten;
  • de bewijs- en strafmotivering;
  • de opbouw en structuur van het moderne vonnis.

cursus

Uiteraard wordt de cursus afgestemd op het niveau van de groep. Doel is dat de deelnemers na afloop van de cursus zelfstandig een eenvoudig strafvonnis kunnen maken.