Vijf tinten grijs in het strafrecht

Voor de Rechtrotonde, een onderwijsinstelling uit Zwolle die zich richt op post-academische nascholing, zal Meijer in december van dit jaar een nieuwe cursus verzorgen onder de naam “Vijf tinten grijs in het strafrecht”. De titel ziet op een vijftal strafrechtelijke leerstukken, zoals bijvoorbeeld het bewijsminimum, waarin de Hoge Raad in zijn arresten heeft geoordeeld dat niet in algemene zin een oplossing kan worden geboden, doch dat de beantwoording van de concrete vraag afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Daarmee komen we in een grijs grensgebied waarmee de feitenrechter, maar ook de officier van justitie en de advocatuur het heeft te doen.

Voor advocaten valt in dat duistere gebied nog veel voordeel te halen! Daarom is deze cursus een must voor elke strafrechtadvocaat.

De volgende editie vindt plaats aan het eind van dit jaar (Dominicanenklooster Zwolle). Zie www.derechtrotonde.nl.