Blunders in het strafrecht

Net zoals ook Meijer wel eens blundert in het strafrecht maken advocaten zich tijdens de zitting ook wel eens schuldig aan veelvoorkomende fouten, zoals het onjuist formuleren van een verweer of standpunt waardoor er geen rechterlijke responsieplicht ontstaat, of het onvoldoende onderbouwen van verzoeken tot aanhouding of verzoeken tot het horen van getuigen. Tijdens deze cursus besteden de docenten ter Haar (rechts op foto) en Meijer (links, links) veel aandacht hieraan om herhaling in de toekomst te voorkomen. De beide docenten, zeer ervaren in de strafpraktijk, zijn gedurende de gehele dag aanwezig.

 

De eerst volgende editie staat gepland op 28 september 2021. zie www.avdr.nl.