masterclass verdieping strafprocesrecht-AvdR

Het gaat hier om een strafrechtelijke eendaagse cursus op verdiepend niveau waarbij ook de actualiteiten meegenomen worden.

In een door een advocaat te behandelen strafzaak spitst alles zich toe op de behandeling van de zaak ter terechtzitting. Daar bij de rechter moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Op verdiepend niveau worden u handreikingen gedaan die ondermeer zien op het voeren van verweren, de criteria die daarvoor gelden en de wijze waarop u deze zo optimaal mogelijk kunt voeren.

Ook wordt u verdiepend meegenomen door het leerstuk van de vormverzuimen. De Hoge Raad heeft de piketpalen steeds dichter bij elkaar gezet en de speelruimte voor de advocatuur flink beperkt. Toch biedt de feitenrechter wel eens wat meer ruimte, dus het is aan u om goed en gemotiveerd aan te geven waarom sprake is van een vormverzuim in het licht bezien van de criteria die daarvoor gelden en tot welke sanctie het verzuim moet leiden.

De dag wordt begonnen met de bespreking van het strafrechtelijk bewijs aan de hand van de vraag wanneer het zogeheten bewijsminimum is bereikt.

De meest recente en relevante arresten op het gebied van het formele strafrecht komen uiteraard ook uitgebreid aan de orde,

kortom een Must voor elke strafrechtadvocaat!

De eerst volgende uitvoering staat gepland op dinsdag 21 november a.s. op Kasteel Waardenburg.