cursus: masterclass strafrecht, politiegeweld

Het gaat hier om een tweedaagse cursus georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk. De cursus heeft een sterk ervaringsgericht karakter en is in die hoedanigheid uniek in zijn soort. Onder leiding van zeer ervaren politietrainers (waaronder drs. Jan Bloem, expert op dit gebied) zult u het werk van bijvoorbeeld politieagenten of het acteren in stressvolle, potentieel gevaarlijke situaties daadwerkelijk aan den lijve ervaren. Er zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre iemand in staat is rationele beslissingen te nemen in extreme stresssituaties, maar ook wat dit doet met het waarnemingsvermogen en geheugen. De leergang is gericht op de advocatuur, de rechterlijke macht en officieren van justitie die in de praktijk te maken hebben met strafzaken tegen politie-agenten en andere professionals of de ambitie hebben dit te doen. Ook op het leerstuk strafuitsluitingsgronden zal uiteraard diepgaand worden ingegaan.

bob2

De eerste editie heeft plaats gevondenĀ op vrijdag en zaterdagĀ 23/24 september jl. Thans wordt gewerkt aan een nieuwe editie in 2017.